Energi- och klimatmål

Kommunens målsättningar för energi- och klimatarbetet definieras i energiplanen, som antogs 2015. Energiplanen ritar upp en strategi för åtgärder under perioden 2015-2018, som ska leda till minskad klimatpåverkan. Alla åtgärder görs med fokus på att bygga ett hållbart samhälle för kommande generationer.

Energiplan för Finspångs kommun (pdf-fil, 2 MB, öppnas i nytt fönster) 

Målsättningar i energiplanen

  • 40% lägre koldioxidutsläpp 2020 än 1990, i kommunens geografiska område
  • 50% förnybart bränsle i värmeproduktion och transporter inom kommunens geografiska område år 2020
  • 20% mer effektiv energianvändning inom kommunens geografiska område 2020 än 2008
  • Förnybar elproduktion som motsvarar 5% av elanvändningen inom kommunens geografiska område år 2020
  • Inga fossila bränslen i kommunens eller de kommunala bolagens energianvändning år 2025
  • 20% mer effektiv användning av energi i kommunens lokaler och fordon 2020 än 2008

Åtgärder

För att nå energi- och klimatmålen arbetar kommunen både med sin egen energianvändning och med åtgärder som kan minska klimatpåverkan i det geografiska området. Inom kommunen arbetar vi exempelvis med att öka andelen förnybara drivmedel i kommunens bilar och att installera solceller för elproduktion på kommunens fastigheter. Andra åtgärder är exempelvis att utreda möjligheter att tillvarata spillvärme från kommunens industrier, och att utreda förutsättningarna för att etablera vindkraft inom kommunens gränser.

Energi- och klimatrådgivning

För att kunna nå målen för kommunens geografiska område arbetar kommunen utåtriktat, med hushåll, företag, fastighetsägare och föreningar. Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som bor eller är verksam i kommunen, och som vill få tips och råd om hur du kan spara energi och bli mer klimatsmart. Tips, råd och kontaktuppgifter hittar du till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image