Hållbar konsumtion

Det finns många märkningar som visar att en produkt har mindre miljöpåverkan än andra. Här är Finspångs kommuns guide till några av de vanligaste märkningarna:

Bra miljöval-märkningBra miljöval

Naturskyddsföreningens miljömärkning, som värnar om naturen, människors hälsa och klimatet. Varor och tjänster som kan märkas är livsmedelsbutiker, textil, kemiska och kosmetiska produkter, el, transporter och försäkringar.

Eu-ekologisk märkeEU-ekologisk

Märkning av ekologiska livsmedel som tillverkas inom EU. Minst 95% av produktens ingredienser måste vara ekologiskt certifierade. Ekologisk produktion tillåter inte användning av konstgödsel eller konstgjorda bekämpningsmedel. Under EU-lövet anges de ekologiska ingrediensernas ursprung.

Fairtrade-loggaFairtrade

En certifiering som bidrar till bättre arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i fattiga länder, genom att ställa krav på ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling i handelskedjan.

KravmäkningKRAV

Svensk märkning av ekologiska livsmedel. Den följer samma regler som EU-ekologisk märkning men ställer tuffare krav på djuromsorg. Hönor får gå ute och sprätta, grisar får böka och kor får beta gräs.

MSC-märkningMSC

Märkning för hållbart fiske i världshaven. Fisket ska ske med godkända metoder på fiskbestånd som tål fiske, alltså på ett sådant sätt att fiskbeståndet kan leva vidare. Märkningen gäller inte odlad fisk.

SvanenmärkningSvanen

Nordisk miljömärkning för varor och tjänster, som bedömer miljöpåverkan under livscykeln från råvara till produktion till avfall. Svanen ställer även krav på funktion och kvalitet. Ett 60-tal produktgrupper kan märkas, från diskmedel till hotell.

Svenskt sigill-märkningSvenskt sigill

En certifiering för svenska livsmedel och blommor som ställer krav på spårbarhet, djuromsorg och kvalitet. Märkningen garanterar svenskt ursprung. Tillägget klimatcertifiering innebär att varan har låg klimatpåverkan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image