Klimatförändringar

Hus vid sjöMan kan säga att klimat är det statistiska medelvärdet av väder. Väder är alltså vad vi upplever just nu, exempelvis att det är kyligt och regnar, medan klimat omfattar hur vädret är under perioder av många år. Vi kan alltså prata om en global uppvärmning och ett varmare klimat trots att vi kan ha vinterdagar med snö och kyla.

SMHI har utvecklat modeller för att beskriva hur framtidens klimat kommer att förändras, baserat på kunskap från FN:s klimatpanel IPCC. Modellerna visar att vi i Östergötland kommer att få ett varmare klimat, med kortare och regnigare vintrar. Det kommer att medföra att vegetationsperioden (den del av året då växterna växer) ökar. Modellerna visar också att risken för extrema väderhändelser ökar. Det kommer att bli vanligare med kraftiga skyfall, värmeböljor och perioder av svår torka.

Klimatanpassning

Åtgärder som görs i syfte att göra samhället motståndskraftigt mot de konsekvenser som klimatförändringar innebär, kallas klimatanpassning. För att kunna göra sådana åtgärder måste man först identifiera vilka väderhändelser som kan förväntas. Därefter kan man utreda vilka konsekvenserna kan bli, och hur de kan förebyggas. Slutligen kan samhället genomföra åtgärder för att förebygga de risker som det förändrade klimatet innebär.

Kraftiga skyfall kan leda till översvämningar, vilket kan påverka byggnader, vägar, dagvattenhantering och förorenade områden. Torka kan påverka vattenförsörjning och brandrisk i skog och mark. Värmeböljor kan vara påfrestande för sårbara grupper inom sjukvård och äldrevård. Detta är några exempel på vad kommunen kan behöva arbeta med för att anpassa samhället till ett förändrat klimat.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image