Tips för företag, fastighetsägare och föreningar

För dig som har företag eller fastigheter finns mycket råd och stöd att få, genom energi- och klimatrådgivningen, Energikontoret Östra Götaland, Energimyndigheten eller Energiriket. Du kan exempelvis ansöka om stöd för att göra en energikartläggning, som visar var du kan göra besparingar, eller gå med i nätverk för energieffektivisering.

Några tips på vägen:

  • Se till att värme-, kyl- och ventilationssystem är rätt inställda. Det är inte ovanligt att värma och kyla lokaler samtidigt, men väldigt onödigt.
  • Se över styrningen av ventilationen i lokaler. Ofta behöver man bara ventilera då det bedrivs verksamhet i lokalerna, och kan spara pengar på att exempelvis stänga av ventilationen nattetid.
  • Se över belysningen. Finns det möjlighet att installera närvarosensorer i exempelvis trapphus, som tänder belysning bara vid behov?
  • Är det dags att renovera? Ta tillfället i akt att samtidigt energieffektivisera!

Energi- och klimatrådgivning

Välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning för tips om hur du kan minska din energianvändning och bli mer klimatsmart. Rådgivningen är en kostnadsfri och opartisk tjänst för dig som bor eller är verksam i kommunen. Energi- och klimatrådgivningen vänder sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar, idrottsföreningar och andra organisationer.

Finspångs kommuns energi- och klimatrådgivning delfinansieras av Energimyndigheten. Just nu finns ingen energi- och klimatrådgivare i Finspångs kommun, utan tills vidare kan du kontakta Norrköpings kommuns energi- och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image