Agenda 21

Handlingsprogrammet Agenda 21 antogs vid FN: s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Agendan, som är det latinska uttrycket för dagordning, beskriver hur jordens befolkning ska kunna leva i samklang med naturen, undanröja hoten mot miljön och utrota fattigdom. Handlingsprogrammet är långsiktigt och sträcker sig in i det 21:a århundradet.

Den 3 april 1997 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet "På väg mot ett hållbart samhälle - en lokal Agenda 21 för Finspångs kommun." Programmet som är ett avstamp för den fortsatta och långsiktiga Agenda 21-processen, ska skapa förutsättningar för upprättande av handlingsplaner inom olika verksamheter samt utgöra en riktlinje för anpassning av kommunala planer.

Det övergripande målet för miljö- och utvecklingsarbetet i Finspångs kommun är ett hållbart samhälle där människorna lever ett hälsosamt och rikt liv i samklang med naturen.

Begreppet Agenda 21 används inte så mycket sedan projektet avslutades. Innebörden och tankarna kring en hållbar utveckling lever dock i allra högsta grad i miljöarbetet i Finspångs kommun och i världen i övrigt.

Dokument

På väg mot ett hållbart samhälle - lokal Agenda 21 för Finspångs kommun (pdf-fil, 189 Kb, öppnas i nytt fönster)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image