Tillstånd för djurhållning

Kommunala föreskrifter

Enligt kommunens lokala föreskrifter krävs tillstånd från bygg- och miljönämnden för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. pälsdjur eller fäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
3. giftorm eller annan farlig orm
För hållande av övriga farliga reptiler så som giftiga grodor och spindlar gäller att en skriftlig anmälan ska inlämnas till bygg- och miljönämnden.

Blankett för ansökan och anmälan finns på blankettportalen Mina sidor.

Länsstyrelsen

För viss djurhållning krävs även tillstånd enligt djurskyddslagen. Ansökan om tillstånd enligt djurskyddslagstiftningen handläggs av Länsstyrelsen. Se länk till Länsstyrelsens hemsida under "Mer information" till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image