Vilda djur

Har du hittat skadade eller döda djur?

Kontakta i första hand den som är fastighets- eller markägare.

Finns djuret på kommunens mark kontakta Sektor samhällsbyggnad.

Hittar du skadat eller påkört vilt till exempel älg, rådjur och vildsvin kan du kontakta polisen.

Är det akut fara för människor ringer du istället SOS Alarm.

Störande vilda djur

Miljöenheten kan inget göra åt störande vilda djur, eftersom de oftast inte utgör olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

Störande älgar, rådjur, skabbrävar och grävlingar får den enskilda fastighetsägaren själv freda sig och sin tomt mot på de sätt som är tillåtna.

Duvor på balkonger är normalt inte heller någon olägenhet för människors hälsa. Det är fastighetsägaren som får åtgärda problemet.

Så här kan du bli av med grävlingar

  • Markera revir. Genom att sprida urin längs tomtkanten markerar du för grävlingen att reviret är upptaget.
  • För oljud. Grävlingar är störningskänsliga och gillar inte oljud. På marknaden finns olika produkter med ultralljud och resonansljud som kan skrämma bort grävlingen.
  • Stöka till. Grävlingar tycker inte om att man stökar till på tomten och flyttar runt saker, de trivs när det är ordning och reda.
  • Sprid ut blodmjöl. Grävlingar tycker inte om lukten av blodmjöl.   

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image