Folköl

Folköl är detsamma som öl klass II. Öl klass II är en maltdryck som har en alkoholhalt överstigande 2,25 men inte 3,5 volymprocent. Öl med högre alkoholhalt kallas för starköl. En burk folköl 3,5 volymprocent innehåller lika mycket alkohol som 4 cl 40 procent sprit.

Vem får sälja folköl?

För att få sälja folköl i din butik ska den vara godkänd som livsmedelslokal. Det är miljöenheten som ger detta godkännande.

Matvaror och detaljhandel

Det räcker inte att du har en godkänd livsmedelslokal. Du ska även sälja matvaror i butiken. Butiken ska ha ett brett sortiment av matvaror.

Ett brett sortiment kan vara konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det räcker alltså inte att butiken har någon eller några av dessa varutyper i sitt sortiment.

Butiken ska dessutom ha ett flertal av varje varutyp till försäljning, alltså flera konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, fryst varor, bröd och grönsaker. Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får endast sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.

Matvaror och servering

Vid servering av folköl är det en förutsättning att du serverar mat. Detta innebär att lokalen är avsedd för förtäring av mat och öl på stället. Minimikravet kan vid servering av folköl anses vara uppfyllt om det till exempel serveras varma smörgåsar, varm korv, hamburgare eller skaldjur.

Anmälan

Den som säljer eller tänker sälja folköl ska anmäla det till kommunen. Anmälningsblankett finns på blankettportalen Mina sidor. Blanketten ligger under rubriken Serveringstillstånd och rubriken Miljö/Livsmedel.

Den som tänker sälja eller servera öl i Finspångs kommun ska omgående anmäla verksamheten genom att skicka in anmälningsblankett till samhällsplaneringsenheten. 

Avgift

Kommunens får ta ut en årlig tillsynsavgift av dem som säljer eller serverar folköl. Det är kommunfullmäktige i respektive kommun som bestämmer om avgiftens storlek. I Finspångs kommun är avgiften fastställd till 400 kr per kalenderår vid försäljning av folköl.

Regler vid försäljning av folköl 

  • 18-årsgräns - Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • Langning - Folköl får inte säljas till den som man misstänker ska lämna över ölen till annan person som ej fyllt 18 år.
  • Berusade personer - Folköl får inte säljas till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.
  • Alternativa drycker - Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.
  • Övriga regler - Det ska vara god ordning i butiken och det är till exempel inte tillåtet att bjuda kunder på folköl.

Egenkontrollprogram ska finnas

Den som säljer eller serverar folköl ska utöva egen tillsyn över folkölsförsäljningen. Det innebär att den ansvariga för butiken ska arbeta fram ett program där det framgår hur denne och eventuell personal arbetar för att reglerna i alkohollagen följs. 
 
Om programmet ska fungera som ett bra stöd till butiken ska det beskriva hur ägaren och personalen agerar kring nedanstående punkter, inte bara ange att de gör det. Programmet ska vara skriftligt. Kommun och polis har rätt att vid tillsyn ta in och kontrollera programmen.

I programmet bör den ansvarige bland annat beskriva hur personalen får information om alkohollagens regler, hur butiken arbetar för att förhindra försäljning av folköl till berusade eller till ungdomar under 18 år samt hur butiken följer upp och utvärderar sitt egenkontrollprogram.

Om du bryter mot lagen

Förbud mot försäljning i sex eller tolv månader

Om inte alkohollagens regler följs kan kommunen förbjuda försäljning av folköl i sex månader. Om regelbrottet upprepas eller anses allvarligt kan kommunen förbjuda försäljning i tolv månader. Om personalen bryter mot reglerna blir du som ägare ansvarig.

Böter eller fängelse

Den som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna i alkohollagen kan dömas till böter eller fängelse upp till sex månader. I alkohollagen kallas detta brott för olovlig dryckeshantering. Om ägaren av kommunen får ett förbud mot försäljning av folköl, och ändå fortsätter att sälja kan ägaren dömas för olovlig dryckeshantering men även den som säljer ölen (kassapersonal) har ett personligt ansvar och riskerar därmed böter eller fängelse.

Folköl kan tas i beslag

Den folköl som säljs trots att försäljning inte är tillåten enligt alkohollagen kan tas i beslag av polisen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image