Livsmedelsanläggning

Fruktbitar på ett fat, fotograf Jennie Jansson.Om du planerar någon form av hantering av livsmedel (för annat än enskilt hushåll) i kommunen är det bra att i god tid kontakta miljöenheten.

På blankettportalen Mina sidor kan du hämta hem blanketten: Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet.

Vägledning inom området

Behöver du vägledning inom livsmedelsområdet kan du läsa någon av de vägledningar som Miljösamverkan Östergötland har tagit fram. Se under rubriken till vänster.

Livsmedelsverket tar bort krav på godkännande

Från den 1 december 2009 behöver de flesta livsmedelsanläggningar inte längre godkännas innan de startar sin verksamhet. Alla som tänker starta en livsmedelsanläggning måste dock anmäla detta till kommunens miljöenhet, för registrering, minst två veckor innan planerad verksamhetsstart.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Yrkesmässig hantering

På Livsmedelsverkets webbplats kan du få goda råd angående att starta och driva livsmedelsföretag. Där finns också information om egenkontroll. Du är naturligtvis även välkommen att kontakta kommunens miljöenhet.

Smittskydd

För information om smittskydd hänvisar vi dig till smittskyddsinstitutets webbplats. Se rubriken Mer information till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image