Matförgiftning

Anmäl alltid snabbt misstänkta matförgiftningar till kommunens miljöenhet. Det är viktigt att tidigt utreda matförgiftningar och att hinna ta prov på kvarvarande livsmedel.

Kontakta det ställe där du har ätit så att de kan förhindra att fler smittas och/eller spara en del av den eventuellt smittade maten.

Observera att matförgiftning även kan ske genom mat lagad i hemmet.

Orsaker till matförgiftning:

  • Livsmedel förorenas av smutsiga händer och förvaras sedan i för hög temperatur.
  • Otillräckligt värmebehandlade råa livsmedel.
  • Förorening av dricksvatten med avloppsvatten.
  • För långsam nedkylning av mat som inte ska ätas omedelbart.

Förebyggande åtgärder:

  • Noggrann handhygien och korrekt kylförvaring.
  • Snabb nedkylning av lagad mat som inte ska ätas direkt.
  • Tillräckligt hög temperatur vid återuppvärmning.
  • Spara inte mat för länge.

För mer information är du välkommen att kontakta miljöenheten.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image