Enskilt dricksvatten

Har du egen vattentäkt i form av grävd eller borrad brunn är det ditt eget ansvar att kontrollera vattnets kvalitet. Vattenkvalitén kan variera under året beroende på vädret och hur väl skyddad din brunn är. Den vanligaste orsaken till att ett brunnsvatten bedöms som otjänligt är att det innehåller ett för högt antal bakterier.  I vår kommun är det dessutom inte ovanligt med förhöjda järn- och manganhalter.

Det är speciellt viktigt att du kontrollerar ditt vatten om du har barn eftersom de är mer känsliga för vissa ämnen i vattnet än vuxna.  

Vattnet kan förändras - kontrollera din vattentäkt regelbundet

Många tror att om man vid en enstaka analys har tjänligt vatten så kommer det att förbli så. Ett vatten kan dock förändras naturligt och dessutom  behöver brunnen (och ledningarna) skötas. Det minsta man kan göra själv är att kontrollera hur brunnen och omgivningen runt den ser ut (en så kallad okulär besiktning). Om brunnsvattnet inte är tillräckligt bra är det brunnsägaren som får ansvara för att reda ut orsakerna och stå för åtgärderna/kostnaderna.

Dricksvattenproblem

Problem med vattenkvaliteten kan uppstå naturligt genom att olika ämnen urlakas från berggrunden eller jordlagren till grundvattnet. Särskilt bergborrade brunnar kan naturligt innehålla höga halter av exempelvis radon, arsenik och uran. 

Miljöenhetens rekommendation till dig med egen borrad brunn är att du undersöker och tar prov på vattnet för att få veta om det innehåller radon, arsenik eller uran. 
Du som är brunnsägare kan vända dig till kommunens miljöenhet för rådgivning – eller direkt till ett ackrediterat laboratorium. 

 Läs mer om Föroreningar i dricksvatten.   

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image