Allemansrätten

Allemansrätten är en unik företeelse Lingon, Foto Marika Sjödinsom ger oss möjligheten att röra oss fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad, paddlar kanot eller bara sitter på en sten i skogen.

Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten även på arabiska, dari,  pashto och flera andra språk. 

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverket sida till höger under Mer information. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image