Ängar i Vibjörnsparken

Som en del i utvecklingen av Ängsvädd Foto: Marika SjödinVibjörnsparken har det under våren 2017 skapats två stycken blomsterängar i parken.

Blomsterängar, eller slåtterängar som de också kallas, är helt enkelt en yta med många olika blommande örter och gräs. Varje år slåttras ängarna, då tas alla växter bort efter att ha legat på platsen och fröat av sig under en kort tid.

Ängar är inte bara vackra att se på, där kan även insekter som fjärilar, humlor och bin hitta mat i form av pollen och nektar. I sin jakt på mat hjälper insekterna även växterna att bli pollinerade som då kan skapa sina frön och leva vidare år efter år. 

I Vibjörnsparkens ängar kommer det att finnas en stor variation av blommor, bland annat: 

 • Stor blåklockaBlåklint Foto: Marika Sjödin
 • Blåklint
 • Pästkrage
 • Gullviva
 • Ängsvädd
 • Solvända
 • Gökblomster
 • Ängssyra
 • Humleblomster
 • Smörblomma
 • Förgätmigej
 • Styvmorsviol

Här finns en sammanställning av de fröblandningar som har såtts på ängarna (PDF-fil, 93 kB). När en äng anläggs dröjer det några år innan de står i full blom, först kommer de ettåriga blommorna och sedan de fleråriga. 

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Ängarna finns under kategorin Natur och miljö.

Här finns informationsskylten som sitter uppe i parken (PDF-fil, 1 Mb). 

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt Lokala naturvårdssatsningen logotypär medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image