Bidrag att söka

Vill du som exempelvis privatperson eller förening söka bidrag för att utföra naturvårds- eller friluftsåtgärder finns det många olika bidrag att söka.

Ett bidrag är LONA-bidraget. LONA står Lokala naturvårdssatsningen logotypför Lokala naturvårdssatsningen och söks via Naturvårdsverket och beviljas av Länsstyrelsen. Oavsett vem som söker är det respektive kommun som samordnar ansökningarna och är projektägare. Vill du söka LONA-bidrag vänder du dig till kommunen, se kontaktuppgifter till höger.

Läs gärna mer om LONA-bidrag på Naturvårdsverkets hemsida, länk finns under Mer information till höger på sidan.

Andra bidrag

Det finns även andra bidrag att söka för natur- och friluftslivsåtgärder. På Havs– och vattenmyndighetens sida finns en sammanställning på naturvårdsbidrag som kan sökas för att exempelvis förbättra havs– och vattenmiljön. Länk finns under Mer information till höger på sidan.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image