Evighetsträd

Skylt för att markera ett evighetsträdFör att skydda kommunens värdefulla träd startade Finspångs kommun upp ett projekt 2015 som avslutades 2016, för att markera lämpliga evighetsträd runt om i kommunens tätorter.

Under projektets två år har femtio träd valts ut och markeras. Träden finns både på kommunägd mark och på andra fastighetsägares mark. I de fall där träden finns på annan mark än kommunens har frivilliga avtal skrivits.

För att ett träd ska bli ett evighetsträd i Finspångs kommun ska det uppfylla åtminstone det första av följande kriterier:

  1. Trädet bedöms ha eller inom en snar framtid ha stora värden för den biologiska mångfalden. Då främst för svampar, lavar, insekter och fåglar.
  2. Trädet bedöms ha stora estetiska samt kulturhistoriska värden.

Hitta evighetsträdenEvighetsträd, Foto Marika Sjödin

Alla träd är markerade med en skylt, finns utmärkta på kommunens karta och kort informationstext finns om varje träd i sammanställningen nedan. Du känner igen ett evighetsträd på den fina nummerskylten (se bild ovan) och varje träd har fått en GPS-punkt så att det ska vara lätta att hitta till.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Evighetsträden finns under kategorin Natur och miljö.

Sammanställning av evighetsträden och faunadepåer i Finspång (PDF-fil 13 Mb öppnas i ett nytt fönster)

Gamla träd är viktiga för både djur och växter

Gamla träd har stor betydelse för både djur och växter. På gamla träd trivs exempelvis svampar, lavar och mossor, i träden bor många olika insekter och kanske till och med en och annan fågel. Många organismer är beroende av att det finns gamla träd i skogen, i parken, i hagen och på många andra platser.

Förutom de stora naturvärden som ett gammalt träd innehar så har de även ofta både estetiska och kulturhistoriska värden. Ett träd som har levt i hundratals år ruvar ofta på historier och myter.

Som ett led i att bevara dessa gamla och betydelsefulla träd har begreppet evighetsträd formats. Ett träd som har markerats som evighetsträd ska få leva så länge som det är möjligt och inte avverkas i förtid om det kan undvikas. Detta gäller med undantag för om det finns andra angelägna intressen som kräver att trädet måste tas ner eller om det utgör en säkerhetsrisk.

Även om träd kan bli mycket gamla så lever de inte i evighet, men det kan utgöra viktiga livsmiljöer i hundratals år när de lever och sedan även efter sin död. Om så är möjligt ska trädet finnas kvar på platsen där det tidigare stått även efter sin död, alternativt läggs det i en faunadepå (om det är ett lövträd).

Läs mer om faunadepåer på finspang.se. 

Lokala naturvårdssatsningen logotypStatligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Läs mer via länken till Naturvårdsverket på höger sida.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image