Faunadepåer

Faunadepå Skomakarudden, Foto Marika SjödinFör att hjälpa insekter och andra småkryp som är beroende av död ved startade Finspångs kommun upp ett projekt, med start 2015 och avslut 2016, för att skapa fyra faunadepåer i Finspångs tätort.

Depån ser egentligen ut som en hög med grenar, stockar och ved men den utgör en viktig livsmiljö för många olika insekter. Den är även till nytta för andra djur längre upp i näringskedjan, exempelvis fåglar som gärna pickar i sig insekter.

Död ved är viktigt för både djur och växter

Död ved har stor betydelse för både djur och växter. På död ved trivs exempelvis svampar och lavar och i veden bor många olika insekter och småkryp. Det är till och med så att många småkryp är beroende av just död ved för att få husrum och mat. Många insektsarter idag är i riskzonen för att försvinna helt, till stor det på grund av att murkna träd, ihåliga stammar och död ved ofta "städas" bort. För att hjälpa småkrypen kan man anlägga en så kallad faunadepå.

Hitta faunadepåerna

För att det ska vara lätt att hitta till faunadepåerna har de fått en GPS-punkt och blivit utmärkta på en karta. Dessutom finns det bilder och information på kommunens webbplats och en informationsskylt vid varje depå.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Faunadepåerna finns under kategorin Natur och miljö.

Sammanställning av evighetsträden och faunadepåer i Finspång (PDF-fil 13 Mb öppnas i ett nytt fönster)

Gör din egen faunadepå

Du kan göra en egen faunadepå på exempelvis skolgården eller hemma i trädgården. Det som behövs är grenar och ved från lövträd, gärna från ädellöv, lönn, hästkastanj, poppel, pil eller asp. Placera faunadepån på en varm plats (exempelvis soliga brynmiljöer och sydlägen) och som är skyddad mot vind. Det är att föredra om den kan placeras i gränszonen till "riktig" natur och gärna i närheten av äldre grövre träd.

På Lunds kommuns webbplats har Naturskolan publicerat information om hur du kan göra din egen faunadepå. Följ länken under rubriken Mer information till höger på sidan.

 

 

Lokala naturvårdssatsningen logotypStatligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt. Läs mer via länken till Naturvårdsverket på höger sida.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image