Hjälp naturen

Vill du hjälpa djuren och växterna i naturen? Då finns det en mängd olika saker du kan göra! Nedan finner du en hel del tips. Har du ett eget tips? Kontakta gärna oss och berätta, kontaktuppgifter finns till höger.

Insektsholkar och insektshotell

Fjäril, Foto Marika SjödinVill du hjälpa insekter som bin, humlor, fjärilar och nyckelpigor att hitta ett hem? Då kan du snickra ihop eller köpa en insektsholk eller ett större insektshotell. De kan sättas upp på en vägg, i ett träd eller fästas i marken i ett soligt läge. På internet finns många idéer på både enkla och mer komplicerade holkar och hotell. Låt fantasin flöda!

Fågelholkar

Många av våra fåglar har svårt att hitta platser att bo på eftersom det är brist på gamla murkna träd som exempelvis hackspettar kan hacka bohål i (många småfåglar nyttjar sedan hackspettarnas hål). Vill du hjälpa små och/eller stora fåglar kan du sätta upp olika sorters fågelholkar runt om i trädgården, på skolan eller varför inte arbetsplatsen? På våren kan man se om det är någon som har flyttat in och har man tur kan man få se fågelungarna ta sina första flyglektioner.

Fladdermusholkar

Fladdermusen bor gärna i gamla träd med håligheter, men tyvärr är det en brist på sådana träd och de har svårt att hitta bostäder. Vill du hjälpa en fladdermus kan du snickra eller köpa en fladdermusholk att sätta upp. På Naturvårdsverkets hemsida finns en ritning på hur en holk kan konstrueras, se länken under Mer information till höger.

Sandhögar för bina

Många bin och en hel del andra insekter är beroende av sand– och grushögar för att gräva sina bon. Men nuförtiden finns det inte många platser där sandhögar eller högar med fint grus får ligga kvar och dessutom utsättas för så kallad ”störning” så att de inte växer igen. Detta har gjort att många av de vilda bina har svårt att klara sig och är i behov av hjälp. Du kan också hjälpa till genom att lägga upp en hög med sand eller fint grus på din tomt, gärna i närheten av blommor som bina kan pollinera. Se bara till att högen inte växer igen, att rensa den två gånger per år borde räcka, en gång på våren och en gång på hösten. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsammans med Finspångs kommun anlagt och sköter två sand-limpor mitt emot Torstorps idrottsförening för att hjälpa främst de vilda bina. Läs mer om våra bin under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Vilda bin i Finspång.

Bostad för igelkottar

Igelkottar har det svårt i det moderna samhället och minskar snabbt i antal. Men det finns saker som man kan göra för att hjälpa dem. Låt gärna en del av trädgården vara lite mindre skött så att längre gräs och annan växtlighet kommer upp. Lägg gärna krattade löv i en hög i ett avsides hörn i trädgården så kan detta bli igelkottens vinterbostad. Du kan också snickra eller köpa ett igelkottsbo som de kan övervintra i. Om du ser en igelkott kan du ge den en skål med vatten, men inte mjölk.

Igelkottarna är även utsatta runt valborg när de kan ha lagt sig till ro i de stora rishögarna som ska eldas. Kontrollera därför först att det inte är några igelkottar i rishögen innan den eldas upp. Ett tips är att placera rishögen på en intilliggande plats från början och sedan flytta den till rätt plats med hjälp av några träplankor som har lagt i botten.

Bostad och trappa för grodor och paddor

Grodor och paddor söker gärna skydd under dagen och kommer sedan fram i skymningen och kvällen för att leta insekter och annat att äta. Som skydd under dagen kan man sätta ut ett grod– och paddbo där de kan hålla till under dagen.

Det händer att grodor och paddor faller ner i ljusschakt eller andra djupa håligheter i marken. Det är då väldigt besvärligt och i många fall omöjligt för dem att ta sig upp utan hjälp och det slutar illa. Men det finns trappor/ramper som man kan sätta ner i schakten/groparna så kan både grodor, paddor och andra djur ta sig upp för egen maskin. Finns att köpa men går också att snickra ihop själv.

Anläggning av äng

Det finns många fördelar med att anlägga en blomsteräng. För det första är det väldigt vackert med all färgprakt som de olika blommorna bidrar med. Men det är även en välgärning för alla pollinerande insekter som annars kan ha svårt att hitta tillräckligt med blommor att samla nektar från. Och många växter som förr i tiden var vanliga i landskapet som då hyste många ängar håller idag på att försvinna. Så hjälp insekterna och blommorna och få en vacker äng på köpet. Du slipper dessutom att klippa gräset! Det finns många tips på internet för hur man anlägger sin egna äng.

Ta bort lupiner

Många tycker att blomsterlupin är en vacker växt med ståtliga blomställningar, och så länge de står i en trädgård gör de ingen större skada. Det är när de tar sig från trädgården ut i naturen som de tränger undan de svenska inhemska arterna som då får väldigt svårt att klara sig. Lupinen är en invasiv art, den kommer alltså inte från Sverige, och den förökar sig väldigt fort. För att hjälpa den svenska floran och de pollinerande insekterna som är knutna till speciella svenska arter är det bäst att ta bort lupinen på platser som exempelvis vägkanter. Innan sådana åtgärder genomförs måste man se till att ha markägarens tillstånd och att åtgärderna genomförs på ett säkert sätt och inte utsätter någon för fara (om lupinerna exempelvis står intill en väg).

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image