Vibjörnsparken

Ek i VibjörnsparkenDe senaste åren har Finspångs kommun fått in många förslag och önskemål på utveckling av Vibjörnsparken. Det har gjort att Finspångs kommuns kommunfullmäktige har gett sektorerna i kommunen i uppdrag att utveckla Vibjörnsparken genom att göra en handlingsplan för hela Vibjörnsparken.

Arbetet inleddes hösten 2014 i nära dialog med kommunmedborgarna. Bland annat fanns möjlighet att lämna önskemål och diskutera parkens framtid på mässan Finns i Finspång 2014.

Arbetet fortsatte sedan under 2015 med stöd av arbetsmetoden cultural planning och en rapport arbetades fram utifrån de tankar som framkommit i dialogen med medborgarna.

Läs mer om metoden Cultural planning.

Med den rapporten som underlag beslutade kommunstyrelsen i december 2015 att arbetet skulle fortsätta och att ett utvecklingsarbete skulle påbörjas i parken utifrån rapporten. Det finns pengar avsatta för arbetet under 2016 och 2017.

Rapporten Vibjörnsparken - utveckling med stöd av cultural planning (pdf-fil 851 Kb, öppnas i nytt fönster)

Vibjörnsparken har engagerat många

Våren 2015 gjorde Finspångs kommun en enkät för kommuninvånare att fylla i. Enkäten fanns både i pappersform och som webb-enkät. Totalt kom drygt 150 svar in.

I maj samma år hölls även samtal i Kulturhuset om Vibjörnsparken. Drygt 15 personer kom och och diskuterade parken med representanter från kommunen.

Representanter från kommunen har även varit på Storängsskolans fritidsverksamhet och träffat barn i olika åldrar. De har jobbat med Vibjörnsparken på flera olika sätt, bland annat har det gjorts en studieresa till Norrköping och barnen har byggt en modell av drömparken.

Dokumentation av Storängsskolans arbete (pdf-fil, 11 Mb, öppnas i nytt fönster) 

Fakta om Vibjörnsparken

Vibjörnsparken ligger i östra delen av Finspångs tätort. I nord, öst och väst omges parken främst av bostadsområden med närhet till skola och förskolor. Längs södra delen av parken löper riksväg 51, varifrån parken tydligt syns.

Vibjörnsparken kan ha varit en del av engelska parken som anlades under 1790-talet av Jean Jacques de Geer och hans fru Aurora Taube. I dag sträcker sig engelska parken från Finspångs slott, slottsparken, till lusthuset Lugnet som är belägen sydost om Vibjörnsparken. Parken fick sitt nuvarande namn på 1940-talet då kommunen namngav parkområdet efter hemmansägare Vibjörn.

Vibjörnsparken har sedan den anlades använts till många olika ändamål. I dag uppskattar många invånare exempelvis parkens centrala läge, skogspartierna och de öppna ytorna.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image