Vilda bin i Finspång

Guldsandbi på ängsvädd, Foto Tommy KarlssonI Sverige finns ungefär 300 stycken olika arter av vildbin inklusive humlor. Av dessa är cirka 80 stycken rödlistade vilket betyder att risken är stor för att de ska försvinna.

Bin är mycket viktiga insekter som pollinerar både blommor, fruktträd, grödor med mera och de har en viktig del i ekosystemet. Att våra bin är hotade beror till stor del på att rationaliseringen av jordbruket gjort att blommande hagar och ängar minskat kraftigt och att odlingslandskapet generellt blivit mer likartat (källa: Artdatabanken).

Vilda bin i Finspång

I Finspångs kommun finns flera rödlistade arter av bin, bl.a. småfibblebi, praktbyxbi, guldsandbi och silvergökbi.Sälgsandbi, foto Tommy Karlsson Det senare är endast känt från norra Östergötland och Borås-trakten i hela Sverige! Länsstyrelsen har därför tillsammans med kommunen gjort flera åtgärder för att gynna vildbin, speciellt de som är beroende av sand för att kunna gräva sina bohålor.

Utmed vägen mot Falla har Länsstyrelsen planterat ängsvädd under en ledningsgata för att förse bina med föda i form av pollen och i de sandiga partierna kan de även gräva sina bohålor. Finspångs kommun hjälper till att hålla ledningsgatan öppen så att den inte växer igen.

På Atlaslunden har Torstorps idrottsförening tagit sig an uppdraget att förvalta och sköta den solbelysta läktarslänten inne på området där bina också trivs och bygger sina bon.

På Eliantorps motorbana har Länsstyrelsen i samarbete med Finspångs motorsällskap planterat ängsvädd för att utöka och knyta ihop gynnsamma områden för bina. Dessutom har ett område iordningställts på fastigheten närmast motorbanan i ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Finspångs motorsällskap och Finspångs kommun där en del ungtallar har tagits ner och ängsvädd har att planteras. 

De platser där Finspångs kommun har varit involverad i åtgärder för vilda bin är markerade i kartan nedan. Det finns även andra initiativ på annans mark i Finspång för att främja våra vilda bin.

Länk till större karta med teckenförklaring (öppnas i nytt fönster). Åtgärder för vilda bin finns under kategorin Natur och miljö.

Vad kan du göra för att hjälpa till

Du kan också hjälpa våra vilda bin genom att plantera exempelvis ängsvädd och sälg, eller varför inte lägga upp en liten sandhög i trädgården? Denna behöver då hållas någorlunda ren från växter, ryck eller rensa bort växter som hotar att ta över och skugga högen, men akta binas bohålor. Bohål för bi i sandlimpa, Foto Marika SjödinDet finns även bin som trivs i andra håligheter, bygg ett litet insektshotell av exempelvis vassrör, på internet finns många bra tips.Titta gärna i Länsstyrelsens folder Vildbin i Östergötland under Mer information till höger.

Du kan läsa mer om åtgärdsprogram för bland annat guldsandbi och silvergökbi i Naturverkets publikation - Åtgärdsprogram för vildbin på ängsmark 2011–2016, länk finns under Mer information till höger på sidan.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image