Ansvar och kontakt

Politiker och tjänstemän som jobbar med översiktsplan 2020Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Finspångs kommun sker av både förtroendevalda och tjänstemän. Det finns två politiskt tillsatta grupper, miljö- och samhällsberedningen och referensgruppen för Finspångs centrummiljö. Dessutom finns en arbetsgrupp med tjänstemän.

De olika grupper samverkar och träffas regelbundet tillsammans för att på bästa sätt arbeta fram en översiktsplan.

Miljö- och samhällsberedningen

Miljö- och samhällsberedningen bereder framtagandet av en ny översiktsplan för Finspångs kommun. I arbetet ingår att ha ansvar för beredandet av översiktsplanen med särskilt fokus på de delar i översiktsplanen som omfattar kommunövergripande områden, landsbygdsutvecklingen samt medborgardialoger.

Deltagare i miljö- och samhällsberedningen:

 • Ingrid Ahlström (MP) Ordf.
 • Stig Jansson (M) Vice Ordf.
 • Tommy Jacobsson (L)
 • Leila Marttila (V)
 • Per-Olof Hårsmar (KD)
 • Birgit Svärd (S)
 • Bo-Göran Allard (S)
 • Anna Creutz (C)
 • Kai Hallgren (SD)
 • Lina Alm (Utvecklingsstrateg översiktlig planering med ansvar för översiktsplaneprocessen samt projektledare del landsbygd.)

Referensgrupp för Finspångs centrummiljö

För den del i översiktsplanen som omfattar utvecklingen av Finspångs tätort med omland har referensgruppen för Finspångs centrummiljö huvudansvaret.

Deltagare i referensgruppen för Finspångs centrummiljö:

 • Herman Vinterhjärta (MP) sammankallande
 • Stefan Carlsson (V)
 • Christer Lundström (L)
 • Hugo Andersson (C)
 • Britt-Marie Jahrl (S)
 • Mats Johansson (Samhällsplanerare och projektledare för Finspångs tätort med omland)

Tjänstemannagrupp för översiktlig planering

 • Lina Alm, utvecklingsstrateg översiktlig planering
 • Mats Johansson, samhällsplanerare
 • Johan Malmberg, utvecklingschef
 • Helen From, samhällsbyggnadschef
 • Magnus Pirholt, enhetschef samhällsplaneringsenheten
 • Per Strannelid, miljöstrateg
 • Marika Östemar, planarkitekt

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image