Delredovisning av frågesvar inför nya översiktsplanen

05 januari 2018 kl. 14:26

Under hösten och vintern 2017 har det funnits möjlighet att svara på frågor om vad man är stolt över i Finspångs kommun och om biblioteket, Kulturhuset och Arena Grosvad. 

Gensvaret har varit stort från både boende i kommunen och utanför, ett stort tack! Svaren i enkäterna kommer bli en del av underlaget i arbetet med Framtid Finspång, kommunens nya översiktsplan.

Stor stolthet över natur och kulturmiljöer

Vi ser att det finns mycket att vara stolta över i Finspångs kommun. Det som lyfts mest är närheten till naturen och sjöarna. De som svarat på enkäten visar gärna upp Slottet och slottsparken, Rejmyre med glasbruket och sjöarna.

Vi har även frågat om hur ofta man besöker biblioteket, Kulturhuset och Arena Grosvad.

  • 41 procent av de som besvarat enkäten besöker biblioteket en eller fler gånger per år. 
  • 24 procent besöker biblioteket en eller flera gånger i månaden.
  • 32 procent av de som svarat på enkäten har aldrig varit på bibilioteket.
  • 62 procentav de som besvarat enkäten besöker Kulturhuset en eller fler gånger per år.
  • 19 procent besöker Kulturhuset en eller flera gånger i månaden.
  • 37 procent av de som besvarat enkäten besöker Arena Grosvad en eller fler gånger per år. 
  • 25 procent besöker Arena Grosvad en eller fler flera gånger i veckan.

Vi frågade även vad man gör på platserna, vad som är bra och vad som kan förbättras. Vi har fått bra och konkret återkoppling på många saker som fungerar mycket bra, men även bra återkoppling på vad som kan förbättras. De synpunktern har nu lämnats vidare till verksamheterna och hanteras vidare av dem.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image