Tyck till om framtidens -anmäl dig till vår e-panel för ny översiktsplan

04 oktober 2017 kl. 10:27

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Finspångs kommun har nu startat. Du kan vara med och tycka till under hela processen hur kommunen ska utvecklas i framtiden!

Illustration med ritade färgglada människor.

Finspångs kommun står mitt i en spännande och utmanande tid av förändring. Vi växer, efterfrågan på bostäder är stor, ett nytt Vårdcentrum byggs och frilufts- och rekreationsområden rustas upp och utvecklas.

Översiktsplanering syftar till att olika förändringar i den fysiska miljön tillsammans ska bli så bra som möjligt. Var det byggs och hur mark- och vattenområden används är viktigt om det ska bli en bra helhet och en hållbar utveckling.

Flera arbetsgrupper igång

Politiker och tjänstemän som jobbar med översiktsplan 2020Politiker och tjänstemän som jobbar med översiktsplan 2020Arbetet har nu startat i två politiska grupperingar (miljö- och samhällsberedningen samt referensgruppen för Finspångs centrummiljö) samt en tjänstemannagrupp.

Många får tycka till – under hela processen

Under hela processen med att ta fram en ny översiktsplan kommer invånare och de som jobbar och vistas i Finspångs kommun få möjlighet att tycka till om hur vi ska utveckla kommunen i framtiden. Löpande kommer vi ställa frågor och föra diskussioner, både via fysiska möten och via digitala kanaler.

Du som är lite extra intresserade att vara med och tycka till i många frågor och vid flera tillfällen, har möjlighet att anmäla dig till en e-panel via länken till höger. Deltagandet är frivilligt och svaren behandlas anonymt.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image