Vår gällande översiktsplan

Kommunfullmäktige antog den 23 november 2011 Översiktplan för Finspångs kommun - Framtiden finns i Finspång.

Översiktsplanen bygger på den dialog som gjordes med medborgare och andra intressenter hösten 2009, men också på kommunens vision och förutsättningar. Översiktsplanen var utställd på samråd under sommaren 2010, och ställdes ut under våren 2011.

Temat i förslaget är hållbarhet. Med en planering som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar får vi ett samhälle för och med medborgarna som verkar i det.

Handlingar

Som bilaga till Översiktsplanen finns Miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplan, Samrådsredogörelse och Utställningsutlåtande. 

Låg upplösning

Hög upplösning

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image