Allemansrätten nu på fler språk

15 augusti 2016 kl. 11:15

Sommarstig i lummig natur (Fotograf: Staffan Berggren)Alla är välkomna ut i naturen. Den som vet hur allemansrätten fungerar känner sig lättare hemma i skog och mark. För att fler ska känna sig välkomna i naturen har Naturvårdsverket översatt broschyren "Allemansrätten en unik möjlighet" till arabiska, pashto och dari.

– Nyanlända är en prioriterad målgrupp men Naturvårdsverkets kontaktytor är inte så stora med denna grupp. Därför ber vi nu alla som har sådana kontakter att sprida våra nyöversatta broschyrer, berättar Per Nilsson som är handläggare på Naturvårdsverket.

Privatpersoner, organisationer och myndigheter kan beställa broschyrerna gratis.

– Vi hoppas att de sprids av till exempel friluftsorganisationer, kommuner, boenden för asylsökande och andra som arbetar och möter både människor som söker asyl i Sverige och sådana som fått uppehållstillstånd, fortsätter Per Nilsson.

– I projektet Upplev friluftsliv bjuder Svenska Klätterförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Sportfiskarnas Riksförbund in nya svenskar att prova friluftsaktiviteter. Aktiviteterna i sig, skratt och fika delar vi utan problem, men vi vill gärna också berätta hur friluftsliv och vistelse i naturen fungerar i Sverige. De nya broschyrerna som Naturvårdsverket har tagit fram kan hjälpa oss med det, säger Johanna Wernqvist på Svenska Klätterförbundet

Information på många språk

Redan nu finns information om allemansrätten på 19 olika språk förutom svenska. Det finns en kortare text redan på arabiska men fler har frågat efter mer information. Arabiska, pashto och dari är språk som är vanliga bland många som nyligen kommit till Sverige.

Du kan beställ broschyrerna om allemansrätten på arabiska, dari och pashto samt på andra fler språk på Naturvårdsverkets webbplats, se länk till höger på sidan.

Läs mer om Allemansrätten under Boende och miljö/Natur/Allemansrätten

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image