Eldningsförbud i hela Östergötland

29 juli 2016 kl. 16:04

Eldstad, foto Hedda RundgrenLänsstyrelsen Östergötland har efter samråd med länets kommuner och berörda myndigheter fattat beslut om eldningsförbud i hela länet. På grund av den senaste tidens värme och torka är brandrisken nu mycket stor i hela länet. Eldningsförbudet gäller från och med lördag den 30 juli och tills vidare.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld i skog och mark och även på villatomter. Eldning utomhus är endast tillåtet på permanent iordningsställda grillplatser samt i trädgårdsgrillar på bostadsmark. Beslutet gäller även förbud mot användning av pyroteknisk utrustning utomhus.

Vid eldningsförbud rekommenderas att man undviker rökning när man vistas i skogsområden samt att arbete med maskiner i skogsområden, som kan orsaka gnistor eller varmgång, bör undvikas.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. Information om när förbudet hävs kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image