Femtio Evighetsträd uppmärkta och fyra faunadepåer anlagda

18 november 2016 kl. 16:50

Nu har vi kommit ett steg framåt för ökad biologisk mångfald och mer tillgängliga naturupplevelser.

Finspångs kommun har nu märkt upp femtio stycken evighetsträd och anlagt fyra faunadepåer (samlingar med död ved) runt om i Finspångs tätort och i Rejmyre. Därmed har vi genomfört vårt första LONA-projekt med bidrag från Naturvårdsverket.

Marika Sjödin skruvar upp skylt på evighetsträd nr 50.Att vårda våra gamla träd, och de som i framtiden ska bli gamla, samt anlägga faunadepåerna har ett stort naturvärde för exempelvis vedlevande insekter, fåglar och fladdermöss. Men detta har även betydelse för flera andra viktiga perspektiv. Att vårda och utveckla Finspångs natur och naturvärden ger även bättre förutsättnigar för friluftslivet och i förlängningen kommuninvånarnas hälsa.

Besök våra evighetsträd och faunadepåer!

Kommunpersonal vid evighetsträd nummer 50.Vi hoppas att kommunens invånare ska känna sig inspirerade att ge sig ut i vår vackra natur och upptäcka vad som faktiskt finns där. Varför inte geocatcha våra evighetsträd och faunadepåer? Information, karta och koordinater finns på vår webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen logotyp

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image