Finspångs kommun river tillbyggnaden på norra gaveln av stationshuset

28 april 2016 kl. 16:49

Måndagen den 2 maj börjar Finspångs kommun riva tillbyggnaden på stationshusets norra gavel. Tillbyggnaden uppfördes på 1960-talet och har använts för godshantering.

När järnvägslinjen Finspång-Pålsboda invigdes 1874 var det urprungliga stationshuset redan färdigbyggt. 1905 kom tillbyggnaden på södra gaveln till för postväsendets skull och på 1960-talet tillkom byggnaden på norra gavel.

Enligt skyddsbestämmelsen är det ursprungliga stationshuset en värdefull byggnad som inte får rivas. Det gäller däremot inte tillbyggnaden på norra gaveln som inte anses ha något kulturhistoriskt värde.

Stationshuset och järnvägsspårenBedömningen är att det ursprungliga stationshuset kommer att komma mer till sin rätt i och med rivningen. (Det kommer att se ut som fotot till höger, taget från sydväst.)

Finspångs kommun räknar med att rivningsarbetet tar 5-6 veckor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image