Finspångs kommuns översiktsplan är fortfarande aktuell

23 februari 2016 kl. 11:52

Framsidan på Översiktsplan 2011, Utformning Hans LindbergI januari 2016 beslutade kommunfullmäktige att Finspångs kommuns översiktsplan fortfarande är aktuell.

Den 23 november 2011 antogs Finspångs kommuns översiktsplan efter flera års intensivt arbete. Plan- och bygglagen kräver bland annat att varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan omfattande hela kommunen, som visar inriktningen för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen.

Aktualitetsprövning varje mandatperiod

En översiktsplan ska aktualitetsprövas minst en gång varje mandatperiod. Detta innebär att länsstyrelsen ska redovisa eventuella synpunkter på statliga och mellankommunala intressen som kan påverka aktualiteten samt att kommunfullmäktige ska ta ställning till om översiktsplanen är aktuell.

Att bedöma och ta ställning till om en översiktsplan är aktuell innebär att undersöka i vilken utsträckning intentionerna i översiktsplanen fortfarande är aktuella med hänsyn till nya förutsättningar. Det är med andra ord ingen revidering av befintlig översiktsplan.

Under 2015 har en grupp av tjänstemän arbetat med att aktualitetspröva Finspångs kommuns översiktsplan utifrån ovanstående förutsättningar. Arbetet resulterade i en rapport och ett beslutsförslag till kommunfullmäktige.

Aktualiseringsunderlag av Finspångs kommuns översiktsplan 2015 (pdf-fil 735 Kb, öppnas i nytt fönster)

På kommunfullmäktiges möte i januari 2016 beslutades att översiktsplanen fortfarande är aktuell.

Läs mer om översiktsplanen under rubrikerna Boende och miljö/Bo och bygga/Planer/Översiktsplan

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image