Finspångs kransorter får nya hastighetsgränser den 1 april

23 mars 2016 kl. 09:09

Nya väghastigheterFinspångs tätort fick nya hastighetsgränser redan 2013 och nu har turen kommit till kransorterna. De nya hastighetsgränserna börjar gälla den 1 april.

Som en del arbetet med statens nollvision att ingen ska behöva dödas i trafiken har Trafikverket tagit fram modellen “Rätt fart i staden”.

- Farten är en stor anledning till dödsfall i trafiken och med anpassade hastigheter i tätorterna hoppas man kunna minska antalet dödade och skadade, säger Reine Hansson, handläggare på sektor samhällsbyggnad hos Finspångs kommun.

Från 1 april införs stegvis nya hastigheter i kransorterna Borggård, Butbro, Byle, Falla Rörstorp, Grytgöl, Hällestads kyrkby, Hällestads stationssamhälle, Hävla, Igelfors, Ljusfallshammar, Lotorp, Rejmyre och Sonstorp.

Formellt gäller de nya hastighetsbegränsningarna från det att den nya skylten har blivit avtäckt. Det handlar om cirka 300 skyltar som i dag är inplastade med svarta skynken, så det kommer ta litet tid innan alla skyltarna är avtäckta.

Olika trafikrum styr hastigheten

Vilken hastighet som gäller avgörs utifrån olika trafikrum:

  • Frirum är bilfria områden som till exempel torg, parker, lek- och fritidsområden.
  • Integrerade frirum är områden där fotgängare och cyklister är prioriterade.
  • Mjuktrafikrum är områden där biltrafikens ytor begränsas så långt det går.
  • Integrerat transportrum är områden där bilar prioriteras men att fotgängare och cyklister ska kunna färdas tryggt.
  • Transportrum för enbart motorfordonstrafik där gång- och cykelpassager är separerade från vägen.

Nya hastigheterna

De nya hastighetsgränserna innebär 30-gräns inom villa- och bostadsområdena, 40-gräns på så kallade matargator, det vill säga vägar som leder till ut på större vägar och 50-gräns på länsvägar som Trafikverket ansvarar för, till exempel vägarna genom Byle och Hävla. Vissa vägar får också 60-gräns, även om de är ovanliga. Det gäller exempelvis utfarten från Rejmyre mot Finspång.

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om de lokala trafikföreskrifterna. Där finns samtliga lokala föreskrifter i hela landet. Länken till Transportstyrelsen finns till höger på sidaunder mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image