Ny skogspolicy med långsiktiga mål för vår skog

27 oktober 2016 kl. 10:22

Finspångs kommun har antagit en Träd, Foto Marika Sjödinskogspolicy och då fastställt flera övergripande och långsiktiga mål för skogen:

  • Den biologiska mångfalden ska bevaras och utvecklas.
  • Skogens sociala värden ska värnas genom att måna om friluftsmöjligheter både vad gäller aktiviteter, avkoppling och rekreation.
  • Kommunen ska sträva efter att tillgänglighetsanpassa skogsområden där så är lämpligt.
  • Särskilda skogsytor ska bevaras och skötas för nutida och framtida behov av naturområden för kunskapsuppbyggnad och utevistelse till förmån för allmänhet och skolverksamhet.
  • Avkastningen från skogen ska återinvesteras i kommunens skog och grönytor.

Skog för dig och mig

Kommunens skogar är till för kommunens invånare, för rekreation, friluftsliv och lek. De utgör även livsmiljö för många växter och djur. Dessutom är skogen en värdefull ekonomisk resurs och de fungerar även som en markreserv för kommunens framtida utveckling. Kommunens målsättning är att skogarna ska förvaltas så att samtliga värden tas till vara och utvecklas.

Här kan du ladda ner skogspolicyn (pdf-fil, 471 Kb).

Mer information om kommunens skog hittar du under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Kommunens skog.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image