Åtgärder för vilda bin ger snabb effekt

04 oktober 2016 kl. 08:00

I Finspångs kommun finns flera hotade arter av bin. För att gynna de bin som är beroende av sand för att gräva sina bohålor har Länsstyrelsen tillsammans med kommunen gjort flera åtgärder de senaste åren som gett resultat. Både guldsandbi och silvergökbi har ökat i antal.Guldsandbi på ängsvädd, Foto Tommy Karlsson

Under 2014-2015 skapade Länsstyrelsen och Finspångs kommun en ny livsmiljö för guldsandbi och silvergökbi i en kraftledningsgata strax utanför Finspångs tätort. Marken bereddes och planterades med den växt som bina samlar pollen från, ängsvädd. Dessutom anlades bäddar med sand för bina att bygga bon i. Vid en uppföljande inventering i år kunde Länsstyrelsen konstatera att arterna redan hittat till sitt nya hem. De pollensamlade på den utplanterade ängsvädden och byggde bon i den blottade jord som uppstått vid markberedningen.

Nationellt åtgärdsprogram

Guldsandbi och silvergökbi har minskat kraftigt och är rödlistade som "Sårbar" respektive "Starkt hotad". De ingår tillsammans med åtta andra arter av vildbin i ett särskilt nationellt åtgärdsprogram som Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Silvergökbi är endast känt från några platser i Finspångs och norra Motala kommuner, samt en plats i Boråstrakten. Norra Östergötland utgör därför ett nationellt viktigt område för denna art.

Läs mer om våra vilda bin under rubrikerna Boende och miljö/Natur/Vilda bin i Finspång.
Information om Länsstyrelsens arbete finns på deras webbplats, se Mer information till höger.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image