Nedtagning av träd i Bruksparken

21 november 2016 kl. 10:12

Promenadväg i BruksparkenUnder perioden 22-27 november kommer Finspångs kommun att ta ned två träd i Bruksparken. Anledningen är att träden är skadade och har drabbats av röta vilket gör att de utgör en fara för allmänheten.

Du som besöker området uppmanas ta hänsyn till de avspärrningar som finns. De nedtagna träden kommer att ersättas med nya träd under 2017, detta är även ett led i att föryngra trädbeståndet i Bruksparken. Delar av de nedtagna träden kommer att läggas på kommunens faunadepåer (samlingar med död ved) och då gynna vedlevande insekter.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image