Undersökning av föroreningar inom och i anslutning till bruksområdet i Rejmyre

05 februari 2016 kl. 07:00

Måndagen den 8 februari börjar Reijmyre Glasbruks konkursbo och Finspångs kommun göra miljötekniska undersökningar av föroreningar i mark, yt- och grundvatten inom och i anslutning till bruksområdet i Rejmyre (fastigheten Rejmyre 1:108).

Fastighetskarta över de fastigheter i Rejmyre som är berörda av undersökningen av föroreningarDet är Länsstyrelsen som har gett Reijmyre Glasbruk i uppdrag att göra undersökningen, som kommer att pågå under februari månad.

I samband med detta kommer Finspångs kommun att göra motsvarande undersökning på de angränsande fastigheterna (Rejmyre 1:417 och 1:419).

Reijmyre Glasbruk började sin glasverksamhet redan 1810. Verksamheten har genererat föroreningar, framför allt i form av metaller inom bruksområdet och i anslutande deponi.

Undersökningen syftar bland annat till att klarlägga föroreningssituationen samt att bedöma eventuellt behov av åtgärder.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image