Finspång antar transportutmaningen

23 november 2018 kl. 08:30

Finspångs kommun har tillsammans med övriga Östergötland antagit Transportutmaningen 2030. Målet med utmaningen är att senast 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. 

Transporter står för nästan en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Ska vi undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna måste arbetet intensifieras för att ställa om till fossilfritt. Transportutmaningen är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  
Finspångs kommun är redan igång med omställningen. Sedan flera år arbetar kommunen för att vår fordonspark ställs om till fossilfritt. Vi väljer elfordon eller fordon som kan köras på fossilfria medel såsom HVO och etanol och från årsskiftet kommer alla samhällsbetalda resor, som till exempel skolskjuts och färdtjänst, att köras fossilfritt. Infrastrukturen för elbilar i Finspång byggs ut successivt. Det finns redan ett antal publika laddningsstationer samt några reserverade för verksamhetsbilar och det planeras för ytterligare laddningsstationer.
Många av våra resor är kortare än tre kilometer och inom till exempel hemtjänsten sker redan många resor och besök med elcykel. För att göra en insats för både miljön och hälsa köper man även in allt fler elcyklar till kommunens olika verksamheter samt till en cykelpool för att uppmuntra och underlätta för personal att ta cykeln till möten eller besök.
Finspångs kommun utreder även möjligheten av en biogastank i kommunen för att öka valmöjligheten för fossilfria drivmedel då olika drivmedel kan komplettera varandra och användas omväxlande beroende på vilken typ av transport det rör sig om.  
Finspångs kommun ser också digitaliseringen som en möjlighet att sänka både utsläpp och kostnader. I linje med detta har man antagit nya riktlinjer för resor och fordon. I första hand ska vi välja att inte resa och genomföra möten webbaserat och i andra hand välja att gå, cykla eller åka kollektivt. När det finns ett behov av att ta bilen ska kommunens bilar användas för att öka andelen fossilfria resor.  
Omställningen till fossilfria transporter är lång men Finspångs kommun är stolt över de första steg som tagits genom att man antagit Transportutmaningen 2030. Nu vill Finspångs kommun tillsammans med övriga kommuner visa att Region Östergötland är beredd att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter. 

transportutmaningenTransporter står för nästan en tredjedel av de svenska växthusgasutsläppen. Ska vi undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna måste arbetet intensifieras för att ställa om till fossilfritt. Transportutmaningen är en del av regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer.  

Finspångs resa mot fossilfritt

Finspångs kommun är redan igång med omställningen. Sedan flera år arbetar kommunen för att vår fordonspark ställs om till fossilfritt. Vi väljer elfordon eller fordon som kan köras på fossilfria medel såsom HVO och etanol och från årsskiftet kommer alla samhällsbetalda resor, som till exempel skolskjuts och färdtjänst, att köras fossilfritt. Infrastrukturen för elbilar i Finspång byggs ut successivt. Det finns redan ett antal publika laddningsstationer samt några reserverade för verksamhetsbilar och det planeras för ytterligare laddningsstationer.

Elcyklar och ökad valmöjlighet för fossila drivmedel

Många av våra resor är kortare än tre kilometer och inom till exempel hemtjänsten sker redan många resor och besök med elcykel. För att göra en insats för både miljön och hälsa köper man även in allt fler elcyklar till kommunens olika verksamheter samt till en cykelpool för att uppmuntra och underlätta för personal att ta cykeln till möten eller besök.

Finspångs kommun utreder även möjligheten av en biogastank i kommunen för att öka valmöjligheten för fossilfria drivmedel då olika drivmedel kan komplettera varandra och användas omväxlande beroende på vilken typ av transport det rör sig om.  

Digitalisering som ett steg mot fossilfritt

Finspångs kommun ser också digitaliseringen som en möjlighet att sänka både utsläpp och kostnader. I linje med detta har man antagit nya riktlinjer för resor och fordon. I första hand ska vi välja att inte resa och genomföra möten webbaserat och i andra hand välja att gå, cykla eller åka kollektivt. När det finns ett behov av att ta bilen ska kommunens bilar användas för att öka andelen fossilfria resor.  

Östergötland visar vägen

Omställningen till fossilfria transporter är lång men Finspångs kommun är stolt över de första steg som tagits genom att man antagit Transportutmaningen 2030. Nu vill Finspångs kommun tillsammans med övriga kommuner visa att Region Östergötland är beredd att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image