Iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus

20 juli 2017 kl. 08:26

Just nu råder brandrisk i Finspångs kommun. Detta innebär att en brand lätt uppstår och sprider sig snabbt i skogsmark. Räddningstjänsten uppmanar till att iaktta stor försiktighet vid eldning utomhus.

Undvik helt att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta. Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden med och se till att det är ordentligt släckt när du lämnar platsen.

Gräv upp marken under askan och kontrollera att ingen glöd eller rök finns kvar. Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image