Mulmholkar – bostäder för hemlösa insekter

22 november 2018 kl. 09:00

Tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland kommer Finspångs kommun att sätta upp 20 stycken mulmholkar, under november och december 2018, för att hjälpa hålträdslevande arter att överleva och sprida sig. 

För att skydda och bevara hotade arter kommer Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Finspångs kommun att sätta upp mulmholkar i Finspångs tätort. Ungefär 20 stycken holkar placeras ut med ungefär 200-300 meters mellanrum, längs ett stråk som sträcker sig från Varvet i öst till Skomakarkudden i väst. Holkarna är ca 2,5 meter höga och stöttas mot befintliga träd längs gröna stråk i tätorten. De ser i princip ut som en stor fågelholk och fylls med ekspån och löv för att efterlikna miljön i ett ihåligt träd. Holkarna är även konstruerade så att fåglar kan häcka i översta delen av holken.
Syftet med projektet är att skydda och skapa hem åt till arter som lever i hålträd. Då det råder allmän brist på just hålträd förstärker man nu upp med mulmholkar tills de unga träden utvecklat de egenskaper som behövs för att dessa arter ska trivas. 
-Vi hoppas att holkarna kan länka samman värdefulla ekmiljöer genom att möjliggöra spridning av arter som annars inte rör sig så långt mellan träden, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun.
Parallellt till det gemensamma projektet har även Finspångs kommun ett eget projekt för att hjälpa hålträdslevande insekter och kommer att sätta upp egna holkar under 2019. Dessa holkar är lite mindre och kommer placeras i ekmiljöer som ett komplement till de hålträd som finns. 
Vad mulm och varför behövs mulmholkar? 
Mulm bildas normalt i ihåliga träd och är en blandning av förmultnat trä och rester från insekter och andra djur. Det är en miljö som många kryp och insekter trivs och lever i, däribland den hotade arten läderbagge vars larver är beroende av “mulm”. I områden där det är brist på ihåliga, gamla träd hjälper mulmholkarna till att skapa gynnsamma förhållanden för de arter som trivs i dessa miljöer. 

mulmholkFör att skydda och bevara hotade arter kommer Länsstyrelsen Östergötland tillsammans med Finspångs kommun att sätta upp mulmholkar i Finspångs tätort. Ungefär 20 stycken holkar placeras ut med ungefär 200-300 meters mellanrum, längs ett stråk som sträcker sig från Varvet i öst till Skomakarkudden i väst. Holkarna är ca 2,5 meter höga och stöttas mot befintliga träd längs gröna stråk i tätorten. De ser i princip ut som en stor fågelholk och fylls med ekspån och löv för att efterlikna miljön i ett ihåligt träd. Holkarna är även konstruerade så att fåglar kan häcka i översta delen av holken.

Syftet med projektet är att skydda och skapa hem åt till arter som lever i hålträd. Då det råder allmän brist på just hålträd förstärker man nu upp med mulmholkar tills de unga träden utvecklat de egenskaper som behövs för att dessa arter ska trivas. 

-Vi hoppas att holkarna kan länka samman värdefulla ekmiljöer genom att möjliggöra spridning av arter som annars inte rör sig så långt mellan träden, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare på Finspångs kommun.

Parallellt till det gemensamma projektet har även Finspångs kommun ett eget projekt för att hjälpa hålträdslevande insekter och kommer att sätta upp egna holkar under 2019. Dessa holkar är lite mindre och kommer placeras i ekmiljöer som ett komplement till de hålträd som finns. 

Vad mulm och varför behövs mulmholkar? 

Mulm bildas normalt i ihåliga träd och är en blandning av förmultnat trä och rester från insekter och andra djur. Det är en miljö som många kryp och insekter trivs och lever i, däribland den hotade arten läderbagge vars larver är beroende av “mulm”. I områden där det är brist på ihåliga, gamla träd hjälper mulmholkarna till att skapa gynnsamma förhållanden för de arter som trivs i dessa miljöer. 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image