Trygghetsskapande åtgärder för gående och cyklande

29 augusti 2018 kl. 16:07

Just nu pågår ett arbete medgatubelysning trygghetsskapande åtgärder för gående och cyklande i området kring gång- och cykeltunnlarna under riksväg 51.

Finspångs Tekniska Verk har satt upp förstärkt belysning i och utanför de båda tunnlarna samt ny belysning längs cykelvägen invid den grusade bilparkeringen. Arbetsmarknadsenheten kommer i början av september att påbörja röjning av sly längs slänten upp mot väg 51 för att på så sätt öppna upp gaturummet. Åtgärderna ger även bättre sikt vilket skapar en trafiksäkrare miljö för gående och cyklande.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image