Förebyggande

Alla bränder är små i början. Det är därför viktigt att veta hur du direkt ska agera om brand uppstår. Om olyckan uppstår är grundreglerna:
Rädda - Varna - Larma via 112 - Släck

Det absolut bäst är om man kan minimera riskerna för att en brand uppstår. Både som företag, organisation och privatperson har du skyldighet att förebygga brand enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). På dessa flikar finner du massor av viktig information om hur du uppfyller kraven tillsammans med många andra tips.

Hittar du inte den information du behöver är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image