Explosiva varor

Tillstånd för explosiv vara

Från och med den 1 september 2010 har Räddningstjänsten Finspång tagit över tillståndsgivningen för explosiva varor i Finspångs kommun.

Efter den 1 september är det till räddningstjänsten och inte som tidigare, polisen, som du vänder dig till när du söker tillstånd för att sälja eller förvara explosiva varor som till exempel fyrverkerier. Från och med den 1 september gäller inte längre polisens blanketter utan du får använda dig av de blanketter som finns på räddningstjänstens hemsida.

Bakgrunden till förändringen är en ny lag om brandfarliga och explosiva varor som riksdagen har beslutat om i juni 2010 och som börjar gälla den 1 september 2010. Den innebär bland annat att kommunen kommer att ta över uppgifterna med att utfärda tillstånd och ansvara för tillsyn av explosiva varor från polisen.

Ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor på Mina sidor 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image