Hur bedrivs SBA

Kravnivån på ett objekt styr hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet ska vara. Vilken kravnivå en verksamhet har beror på byggnaden, organisationen och verksamheten.

Oavsätt vilken nivå objektet har kan man arbeta med systematiskt brandskyddsarbete genom att dela in arbetet i sju steg:

  1. Ansvar
  2. Organisation
  3. Utbildning
  4. Instruktioner och rutiner
  5. Dokumentation av brandskyddet
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll, uppföljning, tillbudsrapportering

Informationen under respektive rubrik kan variera beroende på verksamhetens riskbild. Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just din verksamhet.

Mer utförligt vad de sju punkterna innebär går att läsa i dokumentet nedan.

Sju steg i Systematiskt brandskyddsarbete (pdf-fil XX kB, öppnas i nytt fönster)

Olika storlekar på objekt

Stora objekt

Stora objekt kan vara en större gymnasieskola eller industri >20 anställda eller samlingslokal >150 besökare eller varuhus, hotell, kulturbyggnader eller motsvarande.

Medelstora objekt

Medelstora objekt kan vara en större grundskola eller industri <20 anställda eller samlingslokal <150 besökare, större butik eller motsvarande.

Mindre objekt

Mindre objekt kan vara en förskola eller industri-, verkstad- verksamhet <5 engagerade eller motsvarande.

 

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image