SBA högre nivå

Den högre nivån verkar för större objekt, exempelvis gymnasieskola, industri där det finns 20 anställda eller samlingslokal gjord för150 besökare så som varuhus, hotell, kulturbyggnader eller motsvarande.

Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just Er.

För att uppfylla minimikravet ska en brandskyddsansvarig utses och en dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet skall omfatta nedanstående sju steg.

  1. Ansvar
  2. Organisation
  3. Utbildning
  4. Instruktioner och rutiner
  5. Dokumentation
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll/Uppföljning/ Tillbudsrapportering

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.

För fullständig information ladda hem dokumentet.

Systematisk brandskyddsarbete Stora objekt (Finns på blankettportalen Mina sidor)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image