SBA lägre nivå

Den lägre nivån gäller för mindre objekt, exempelvis förskola, industri-verkstad eller annan verksamhet med max 5 engagerade.

För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet behöver inte omfatta mer än vad som ryms på en A4-sida.

Viktiga punkter att ta upp kan vara:

  1. Åtgärder vid brand
  2. Uppsamlingsplats vid utrymning
  3. Brandskyddsansvarig
  4. Fastighetsansvarig och kontaktperson/er
  5. Fastställda brandskyddsrutiner/regler
  6. Information om var och ens ansvar

Vidare bör det finnas en utrymningsplan som tydligt anger utrymningsvägar, nödutgångar och placering av släckutrustning. Saknas utrymningsplanen kan en kopia av planritningen över byggnaden/lokalen fungera som utrymningsplan förutsagt att den kompletteras med ovanstående anvisningar. På planritningen bör även en ”Här är du” punkt markeras.

Brandskyddsinformationen kan placeras bredvid utrymningsplanen vid entrén. Det viktiga är att informationen är lättillgänglig för alla som berörs av den.

För fullständig information ladda hem dokumentet.

Systematisk brandskyddsarbete Mindre Objekt (Finns på blankettportalen Mina Sidor )

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image