SBA mellan nivå

Större grundskola,industri med 20 anställda eller samlingslokal med 150 besökare så som större butik eller motsvarande klassas som medelstora objekt.

Rådfråga räddningstjänsten, eller annan sakkunnig person om osäkerhet råder för just er verksamhet.

För att uppfylla minimikravet bör en brandskyddsansvarig utses och en enkel dokumentation över brandskyddet sammanställas. Beskrivningen av brandskyddet bör omfatta nedanstående sju steg, men med en något förenklad dokumentationsstruktur och färre krav på utbildning än för den högre nivån.

  1. Ansvar
  2. Organisation
  3. Utbildning
  4. Instruktioner och rutiner
  5. Dokumentation
  6. Drift och underhåll
  7. Kontroll/Uppföljning/ Tillbudsrapportering

Utöver dessa steg bör en checklista tas fram, och vid behov en kort instruktion som i detalj beskriver kontrollerna samt åtgärder vid anmärkningar.

En noggrann och tydlig dokumentation av brandskyddet är viktigt för ett fullgott resultat i brandskyddsarbetet. Men det viktigaste är att leva upp till det som står i dokumentationen och verkligen genomföra utbildningar, kontroller och nödvändig uppföljning för att uppnå den kontinuitet som krävs för en säkrare verksamhet. Dokumentationen skall vara enkel och tydlig och kontrollerna bör om möjligt genomföras i samband med andra kontroller exempelvis internkontroll av arbetsmiljö, för att därigenom bli en naturlig del i vardagen.

För fullständig information ladda hem dokumentet.

Systematiskt brandskyddsarbete på Medelstora objekt (Finns på blankettportalen Mina sidor)

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image