Att elda utomhus

Symbol för applikationen Brandrisk ute

Under sommaren kan det vara förbjudet att göra upp eld i naturen på grund av brandrisken. Vid eldningsförbud är normalt all öppen eld förbjuden.

Nu finns en applikation till din mobil som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Den lär dig mer om säker eldning utomhus och vilka riskförhållanden som råder där du är. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play. 
 
Det är länsstyrelsen eller kommunen som beslutar om eldningsförbud.
 
Information om brandrisk och eventuella eldningsförbud brukar ges i samband med lokalradions sändningar, i lokalpressen samt kommunens webbplats.

Elda trädgårdsavfall

Från och med den 22:a juni 2011 är det förbjudet att elda utomhus inom tätbebyggt område. Med tätbebyggt område menas sammanhållen bebyggelse där det rör sig om tre hus eller mer. Du kan också förbjudas elda om eldningen kan tänkas orsaka besvär för andra.

Trädgårdsavfall bör istället komposteras på den egna fastigheten eller transporteras till kommunens återvinningscentral.

Läs mer i ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Finspångs kommun”.

Om du ska elda är det bra om du meddelar räddningstjänsten. Ring räddningstjänsten på tfn 0122-850 80.

Var beredd att lämna följande uppgifter:

  • Ansvarig person  
  • Telefonnummer
  • Var och när det ska eldas, gärna rutnummer
  • Vad som ska eldas
  • Vilken släckutrustning som används

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image