Vad får jag förvara hemma

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk oräknat), mer än 60 liter gasol eller mer än 5 liter acetylen måste du ha tillstånd. För ytterliggare information om mängder, tillstånd och förvaringsutrymmen kontakta räddningstjänsten.

Så här får du förvara utan tillstånd i enfamiljshus och fritidshus:

Vindsförråd

Ingen förvaring.

Fristående eller avskilt förråd

Brandfarlig vätska, sprayburkar och i ventilerat utrymme gasolflaskor. Bostadsdel sprayburkar, gasolflaskor av högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

Garage

Fordon med tank och reservdunk, sprayburkar, brandfarlig vätska och gasolflaskor, skyddade mot påkörning.

Källare

I ventilerat utrymme, till exempel hobbyrum, brandfarlig vätska, sprayburkar och 1 gasolflaska. Dessutom får 5 liter acetylen hanteras i ventilerat utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Vid placering i garage skall den skyddas mot påkörning. I en cistern får dessutom för husets uppvärmning förvaras högst 10 000 liter eldningsolja. I  garage skall cistern vara påkörningsskyddad.

 

Så här får du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus:

Vindsförråd 

Ingen förvaring.  

Varje lägenhet

Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek. På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp.

Hobbylokal

Acetylen får hanteras i utrymme utanför bostaden, till exempel hobbylokal, dock högst 5 liter. I hobbylokalen får även 1 gasolflaska P11 och 25 liter brandfarlig vätska förvaras.

Garage i bottenplan

Fordon med tank och reservdunk. I garage i bottenplan till flerbostadshus eller garage för flera hushåll i bottenplan får ingen brandfarlig gas eller vätska i lös behållare förvaras.

Källarförråd 

Ingen förvaring.  

Så här får du förvara utan tillstånd i fristående gemensamhetsgarage:

Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare får förvaras i garaget endast om det är oåtkomligt för obehörig. Ingen brandfarlig gas får förvaras i gararaget. Har fastighetsägaren iordningställt ett särskilt förråd endast avsett för förvaring av brandfarliga varor får du ha dina brandfarliga vätskor och din gasol där. För tillstånd till detta förråd ansvarar fastighetsägaren.

Mer information finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image