Brandskydd i trapphus

Det finns flera enkla saker som kan göras för att skydda dig och dina grannar mot brand.

Att hålla trapphuset rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten är några av dem. På räddningsverkets hemsida finns värdefulla tips om hur man bäst skyddar sitt trapphus.

Brännbart material tex. barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial får inte förvaras i trapphus. Däremot kan sådant som innehåller väldigt lite brännbart material, exempelvis en rullator, få stå där under förutsättning att det inte försvårar en utrymning.
 
Vid tveksamma fall är det räddningstjänsten som bedömer vad som är acceptabelt eller inte.

Läs mer om brandskydd på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under Mer information.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image