Om olyckan är framme

Här finns information som du kan ha nytta av vid brand och andra olyckor. Det är inte meningen att du ska börja läsa informationen när olyckan har hänt, utan ska vara en hjälp för att öka din beredskap.

Grundreglerna är:
Rädda - Varna - Larma via 112 - Släck

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image