POSOM - psykosocialt omhändertagande

Vid stora olyckor eller vid en katastrof där ett stort antal personer drabbas aktiveras Finspångs POSOM-grupp (psykosocialt omhändertagande).

POSOM-gruppen är en resurs som kallas in när de normala resurserna i landstinget och socialtjänsten inte är tillgängliga eller tillräckliga.

I gruppen finns personer med flerårig vana av att arbeta med människor. Personalen kommer bland annat från myndigheter, trossamfund, skol- och barnomsorg och lokala företag.

Vid en händelse där POSOM-gruppen kallas in sker arbetet i olika faser:

  1. Första uppgiften blir att skapa en lämplig plats att vara på dit de som behöver stöd kan söka sig.
  2. Nästa steg är att organisera mottagandet av de hjälpsökande. En viktig uppgift är att så långt som möjligt skapa en lugn och trygg atmosfär.
  3. Personalen i POSOM bedömer de hjälpsökandes behov. De bedömer vilka som kan få hjälp på platsen av POSOM samt vilka som kan tänkas vara i behov av mer omfattande stöd och hjälper till att förmedla mer kvalificerad vård.

POSOM-gruppens insats kan vara kort eller lång beroende på hjälpbehovet och antalet hjälpsökande.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image