Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

När en fara hotar, både i fred och krig, kan allmänheten snabbt varnas med hjälp av utomhuslarmet "Viktigt meddelande". Signalen används när människor snabbt måste varnas, till exempel vid utsläpp av giftig gas. Larmsignalen består av en 7 sekunder lång ton och 14 sekunders uppehåll. Larmsignalen upprepas i två minuter.

Illustration över Viktigt meddelande till allmänheten

När signalen ljuder ska du:

  • gå inomhus
  • stänga fönster, dörrar, fläktar och ventiler
  • lyssna på radion för mer information (information kan även sändas via TV och Text-TV).

När faran är över startar en signal som ljuder 30 – 40 sekunder.

I de områden där det inte finns utomhuslarm varnas du i stället via, till exempel, högtalarbilar.

Signalen provas fyra gånger per år

Viktigt meddelande-signalen följd av signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kl. 15.00.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image