Samhällsskydd

Hot, risker och sårbarheter som påverkat samhället i så stor utsträckning att det medför en allvarlig störning i viktiga funktioner definieras som en extraordinär händelse.

Vad är samhällssäkerhet

Anläggningar eller funktioner som anses som nödvändiga för att ett samhälle ska fungera definieras som samhällssäkerhet. Framför allt avses system för transport av varor och personer, energi, information, vatten och avlopp.

Större sårbarhet för samhället

I takt med att samhället utvecklas och förändras, ändras även hoten och riskerna i samhället. Många verksamheter har blivit mer beroende av varandra. Detta innebär i sin tur att samhällets sårbarhet blivit större. En allvarlig händelse i en sektor kan omedelbart påverka andra verksamheter.

Naturolyckor

I Sverige finns Nationell plattform för arbete med naturolyckor där 18 myndigheter och organisationer samverkar. Syftet är att öka samhällets förmåga att förebygga och hantera negativa konsekvenser av naturhändelser, i dagligt tal kallat naturolyckor.

Kontaktformulär

Förbockade fält måste fyllas i

Jag vill:
Vilken verksamhet gäller det?


Beskrivning av ärendet:

Jag vill ha svar via:
Personuppgifter:FeedBackbutton image